PARKOVSKO NAVODNJAVANJE

Rasprskivači:

Kod parkovskog navodnjavanja POP UP rasprskivači se ukopavaju u zemlju i pod određenim pritiskom klip sa ugrađenom diznom iskače i vrši navodnjavanje. Postoje tri osnovne vrste POP UP rasprskivača:
– rasprskkivači sa rotorom dometa do 20m
– sprej rasprskivači dometa do 5,2m
– MP rotatori kao kombinacija sprejeva i rotor rasprskivača sa dometom do 10,5m

Programatori:

Namena programatora je da u isprogramiranim vremenskim intervalima vrši pokretanje sistema za navodnjavanje preko elektro ventila. Rade se kao spoljašnji i unutrašnji ili baterijski programatori. Posoji mogućnost upravljanja do 42 zone.
Najnovije na tržištu su programatori sa daljinskim upravljanjem preko WiFi mreže i android aplikacije na mobilnom telefonu.

Elektromagnetni ventili:

Njihova namena je otvaranje i zatvaranje zona koje se navodnjavaju putem signala koji im prosleđuje vremenski programator. Rade se u dimenzija od 3/4″ do 3″.

Senzori:

Uređaju koji se povezuju na vremenske programatore a koji regulišu rad sistema za navodnjavanje su senzori za kišu, solarni senzori, senzori za kišu i vetar i senzori za merenje vlažnosti tla.

Plastični šahtovi:

Namena plastičnih šahtova je da se u njima postave elektromagnetni ili manuelni ventili radi razdvajanja sistema na zone. Izrađeni su od kvalitetne plastike sa poklopcima u zelenoj boji koji se uklapaju u navodnjavane površine. Mogu biti okrugli i pravougaoni u dimenzijama od 6″ do YUMBO šahtova za smeštaj većeg broja ventila.