POLJOPRIVREDNO NAVODNJAVANJE

Spojnice i poluspojnice do 16 bara:

– Poluspojnice sa spoljašnjim i unutrašnjim navojima, egal, lakat i reducir spojnice predviđene za radne pritiske do 16 bara, dimenzija od fi20mm do fi110mm,
– Proizvođač – Poliext iz Mađarske.

Spojnice i poluspojnice do 10 bara:

– Poluspojnice sa spoljašnjim i unutrašnjim navojima, egal, lakat i reducir spojnice predviđene za radne pritiske do 10 bara, dimenzija od fi20mm do fi63mm,
– Proizvođač – Poliext iz Mađarske.

Fitinzi do 10 bara:

– Niple, reducir niple, mufovi, reducir mufovi, SP-UN reduciri, T razdelnici, kolena, zatvarači i čepovi u dimenzijama od 1/4″ do 4″,
– Proizvođač-Palaplast iz Grčke.

Fitinzi do 3 bara:

– Rebraste spojnice dimenzija 16mm ili 20mm.
– Spojnice za kapajuće trake dimenzija 17mm.
– Zatvarači sa dva prstena i kopče za kapajuće cevi dimenzija 16mm i 20mm.

Kapajuće trake:

– Debljine kapajućih traka: 150 – 250 mikrona
– Razmaci između kapljača 10, 15, 20 ili 30cm
– Količine vode po dužnom metru od 3 do 15 litara na čas.
– Pakovanja: 100m, 200m, 500m, 1000m i 3000m,
– Proizvođači: Peštan, Iritec, Chapin, Skarabeli, Quin Geel.

Kapajuće cevi – laterali:

– Prečnici: 16mm i 20mm,
– Debljina zida: 0.9, 1 ili 1.1mm,
– Razmak između kapljača: 20, 25,30,33,50,75 i 100cm,
– Tipovi kapljača: NON-PC za ravne tere i PC za veće dužine i terene sa nagibom,
– Potošnja vode po kapljaču: od 1 do 4 l/h,
– Pakovanja: 100m, 200m, 300m, 400m, 500m,
– Proizvođači: Poliext, Peštan, Revulis.

Filteri:

– Materijal: UV otporna plastika,
– Dimenzije ulaz-izlaz: od 3/4″ do 3″,
– Finoća prečišćavanja: 120, 150 i 180 mesh-a,
– Tip uloška za prečišćavanje: mrežica ili diskovi,
– Protoci do 50³ za jedan sat.

HIDROCIKLON filteri:

– Materijal: metal ili PVC,
– Dimenzije ulaz-izlaz: od 1″ do 4″,
– Radni pritisci do 10 bara.

Potapajuće pumpe za navodnjavanje:

– Dimenzije pumpi: od 4″ i 6″,
– Kapacite: do 1500 l/min,
– Pritisci: do 38,5 bara,
– Maksimalna dubina: 385m,
– Motori: monofazni motori do 2.2 kW i trofazni do 30 kW.
– Zaštitni ormari,
– Proizvođač: Pedrollo iz Italije.

Površinske pumpe:

– Tipovi: motorne sa SUS motorima (dizel ili benzin) i eklektrične (monofazne i trofazne),
– Dimenzije ulaz-izlaz: od 3/4″ do 4″,
– Kapaciteti: do 5750 l/min,
– Pritsci: do 75 bara,
– Maksimalna dubina usisa: 7 do 8m,
– Zaštitni ormari za električne pumpe,
– Proizvođači: Pedrollo, Honda, Koshin, Springer Vilager,

Uredjaji za prehranu:

– Venturi cevi (od 3/4″ do 6/4″),
– Dozatori: Dosatron, Mixrite, Amiad pumpe,
– Vertikalne posude za prhranu, kapaciteta 30, 60 ili 120l,
– Kompjuterski uređaj za regulaciju navodnjavanja i prihrane (pH i EC vrednosti).

Rasprskivači:

– Dimenzije ulaza: od 1/2″ do 1″,
– Materijal: plastička ili metal,
– Tipovi rasprskivača: sektorski ili sa punim krugom okretanja.

Vodeni topovi:

– Prečnici navodnjavanja: od 30m pa do preko 50m,
– Dimenzije ulaza: 5/4″, 6/4″ ili 2″,
-Materijal: metalni.

Mikrorsprskivači:

Koriste se za navodnjavanje plastenika i na otvorenim površinama gde je neophodna manja potrošnja vode i sitnije kapi vode. Mogu biti viseći i na štapu do 1m dužine. Prečnici su od 2m do 12m.

Fogeri:

Fogeri su namenjeni za fino orošavanje i za snižavanje temperature u plastenicima i objektima u kojima se gaje domaće životinje.

Obujmice:

Obujmice se koriste kao najbrži i najsigurniji način povezivanja laterala i kapajućih traka sa dovodnim vodovima (okiten ili PVC cevi). Rade se u dimenzijama od od fi20mm do fi110mm sa izlazima od 1/2″ do 2″1/2.

Kapljači:

Kapljači se koriste kod saksijeske proizvodnje kao i kod voćarske proizvodnje gde je veliki razmak između biljaka (3m i više) radi uštede u potrošnji vode. Rade se kao kompenzujući i obični kapljači sa potrošnjama od 2 do 8 l/h.

Slavine i ventili:

– Namena slavina je za spajanje kapajućih traka i laterala sa sa dovodnim cevima dimenzija 16mm i 20mm.
– Ventili se koriste za razdvajanje sistema po sektorima i sl. Dimenzije su od 3/4″ do 3″.

Okiten cevi:

– Za distribuciju vode od izvora do laterala, kapajućih traka, rasprskivača,
mikrorasprskivača i fogera kao koriste se polietilenske cevi (okiteni),
– Dimenzije: od fi16mm do fi90mm,
– Radni pritisci se kreću od 3,2bara do16bara.

Layfalat cevi i spojnice:

– Namena Layflat cevi je slična kao i okiten cevi (za distribucuju vode do emitera), ali je njihova prednost veća fleksibilnost (lako postavljanje i sklanjanje sa površina koje se navodnjavaju). – Dimenzije: fi50mm, fi75mm i fi90mm.

Aluminijumske spojnice i vatrogasna creva:

– Stabilne i usisne spojnice, kape, redukcije, gumice, šelne, mlaznice, ključevi za spojnice,
– Dimenzije spojnica i vatrogasnih creva: fi52 i fi75mm,
– Domaća proizvodnja.